Vă oferim următoarele servicii:

 • Audituri HSE, inclusiv audituri de conformare şi evaluări de tip due diligence.
 • Asistență pentru realizarea programelor şi a auditurilor de HSE.
 • Cursuri de instruire în managementul deşeurilor, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, managementul riscului, managementul continuităţii afacerii, managementul calității.
 • Evaluarea impactului asupra mediului conform reglementărilor în vigoare.
 • Consultanță pentru managementul de mediu: sisteme de management de mediu ISO 14001, prevenirea poluării şi evaluarea performanţei de mediu.
 • Consultanță pentru managementul sănătății și securității ocupaționale: implementarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001, igiena ocupaţională, managementul materialelor periculoase.
 • Consultanță pentru managementul deşeurilor: instruire, audituri de deşeuri, program de minimizare a deşeurilor, conformare cu legislația de mediu.
 • Managementul calităţii şi procesele de afacere: implementarea sistemelor de management al calităţii ISO 9001, îmbunătăţirea proceselor.
 • Bilanţuri de mediu şi managementul riscului de mediu conform reglementărilor în vigoare.
 • Managementul situaţiilor de urgenţă conform reglementărilor în vigoare.
 • Alcătuirea registrelor legislative pentru conformarea cu legislația de mediu și de sănătate și securitate ocupațională.